Teaching materials/ Oktatási anyagok

Czoboly Gergely – Erdős Gabriella: Adózási és adótervezési ismeretek (Introduction to Taxation and Tax Planning), HVG-ORAC, Budapest, 2021 ISBN 9789632585291

Abstract: A könyv az adójogi szabályozás adópolitikai összefüggéseit és strukturális elemeit mutatja be konkrét példákkal demonstrálva azok működését. Az általános elvek ismeretében aztán a jelenlegi adórendszer ezeknek az elveknek az aktuális megvalósulásaként jelenik meg. A könyv második felében az adótervezés, adóstrukturálás és a transzferárazás építőkövei, illetve azok korlátjai, az adókikerülés ellenes szabályok kerülnek bemutatásra. Ilyen módon a kötet egyszerre szakkönyv, tudományos értékű munka, amely a modern adóztatás elméleti alapvetését adja, és kézikönyv is adószakemberek számára.

Abstract: The book gives a comparative tax policy analysis in the area of direct taxation. It starts with the structural elements of a tax system, its general principles and the actual realization of those in the Hungarian tax system. The principles are also demonstrated through easily understandable examples. It explains the main building blocks of international tax planning, tax structuring and transfer pricing as well as their limitations, the anti-avoidance rules.

Czoboly Gergely – Erdős Gabriella: Adópéldatár Corvinus Egyetem, Budapest, (2021) 702 oldal, ISBN 978-963-503-865-7

Személyi jövedelemadó – Feladatok (Honyek Péter) Magánszemélyek nemzetközi adózása – Példák (Horváthné Szabó Beáta) Személyi jövedelemadó – Esettanulmányok (Csővári István) Társasági adó – példák (Erdős Gabriella) Átalakulás – esettanulmány (Beer Gábor)Illetékek – Esettanulmányok (Kőszegi Annamária) Bizalmi vagyonkezelés – Esettanulmány (Juhász Gergely) Transzferárazás (Lipták Zoltán)Általános forgalmi adó – Példák (Földes Balázs) Általános forgalmi adó – Esettanulmányok (Váradi Adrienn)